Sligro Food Group ziet kwartaalomzet toenemen

Sligro Food Group ziet kwartaalomzet toenemen

Sligro Food Group zag de omzet over de eerste 39 weken van dit jaar naar 1.933 miljoen euro toenemen. Dit is 1,9% meer ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet 1.897 miljoen euro bedroeg. In het derde kwartaal realiseerde de onderneming 3,5% meer omzet. Sligro stelt dat het economisch herstel te zien is in de aantrekkende supermarktomzet.

Emté-omzet stijgt verder

De omzet van Sligro Food Group nam, exclusief het effect van overnames en tabak, toe met 1,2% in drie kwartalen en met 2,6% in het derde kwartaal. In foodretail groeide de omzet in de eerste drie kwartalen met 0,5% naar 621 miljoen euro (2014: 618 miljoen euro) en met 2% in het derde kwartaal. Dat komt mede door vestigingsmutaties in het afgelopen jaar.

 

De consumentenomzet van de Emté-supermarkten nam over de drie kwartalen toe met 0,7% en met 0,5% in het derde kwartaal. Sligro opent op 11 november in Dieren overigens de eerste pilotwinkel van Emté in de nieuwe 3.0-formulegeneratie. De nieuwe winkel heeft, in navolging van de 3.0-strategie van de zelfbedieningslocaties,vernieuwde bedieningsafdelingen met veel aandacht voor vers en inspiratie.

 

Foodservice: openingen in 3.0-format

De omzet van foodservice nam met 2,6% toe naar 1.312 miljoen euro. In 2014 was dit nog 1.279 miljoen euro. Exclusief het effect van overnames en rookwaren was de omzetstijging 1,6% en in het laatste kwartaal 3%.

 

Sligro opende in augustus in Almere de 48ste zelfbedieningsvestiging in het nieuwe 3.0-format en ook Sligro Den Haag Forepark heropende in dit format. Op 16 november opent de 49ste zelfbedieningsvestiging in Utrecht, eveneens in het 3.0-format.

 

In de nieuwe opzet staan beleving en verse producten centraal. De versafdelingen hebben een nieuwe uitstraling, waarbij veel aandacht is voor exclusieve producten. Op iedere afdeling is ook een vakspecialist aanwezig om advies te geven.

 

Omzet supermarkten trekt aan

Sligro Food Group merkt het economisch herstel met name in de aantrekkende supermarktomzet. De foodservicemarkt had weliswaar een omzetpiek in de zomer, maar het herstel blijft voor het hele jaar bescheiden.

 

Uit de afwikkeling over oude jaren volgt bovendien een eenmalige belastinglast van 2,5 miljoen euro, die dit jaar wordt verwerkt in de resultaten. Gelukkig heeft het vierde kwartaal van dit jaar een extra week, die naar verwachting tot extra omzet en bijdrage aan de winst zal leiden. Ook het kostenbesparingsprogamma Kicken op Kosten loopt nog en draagt bij aan de resultaten. 

 

Sligro Food Group bestaat inmiddels uit een foodretaildivisie met rond 130 Emté full-servicesupermarkten en de foodservicedivisie omvat 47 zelfbedieningsgroothandels. De onderneming behaalde vorig jaar een totaalomzet van bijna 2,6 miljard euro met een nettowinst van 69 miljoen. Sligro Food Group heeft ruim 5800 fulltime medewerkers. De groep maakt de omzetcijfers over 2015 op 6 januari 2016 bekend. De jaarcijfers worden op 21 januari 2016 gepubliceerd.

Tags: