Supermarkten maken zich sterk in CARVE voor minder voedselverspilling

Supermarkten maken zich sterk in CARVE voor minder voedselverspilling

Supermarkten maken zich samen met andere bedrijven in de voedselketen in het innovatieproject CARVE sterk voor minder voedselverspilling. Dit jaar zijn er pilots bij Albert Heijn, Jumbo en Plus. Ook Royal A-ware, Iglo, Sonneveld Group BV, Arla en Royal Friesland-Campina doen mee in pilots. 

 

 

Bestelsystemen optimaliseren

De deelnemende bedrijven in de keten gaan vier jaar lang aan de slag met kennis, instrumenten en beslismodellen. Onderwerpen die in de pilots aan bod komen, zijn onder meer optimalisatie van bestelsystemen tussen fabrikanten en retailers, het terugbrengen van reststromen in de keten door hoogwaardig hergebruik en vermindering van de verspilling in huishoudens door productontwikkeling.

 

Vanuit die pilots wordt dan binnen CARVE een toolbox ontwikkeld, waarmee bedrijven de preventie en reductie van voedselverspilling als doelstelling kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, organisatie en supply chain.

 

De aanpak van verspilling ligt nu immers vaak op het bord van de duurzaamheidsafdeling van een bedrijf. Het is van belang dat dit ook een aandachtspunt is in productontwikkeling, inkoop, productie, sales, logistiek en marketing, vinden de initiatiefnemers van CARVE. Ook een betere samenwerking en communicatie tussen ketenpartners zou noodzakelijk zijn voor minder voedselverspilling.

 

 

CARVE: het project

Innovatieproject CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiency) is opgezet door Wageningen UR en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Dit samenwerkingsverband van land- en tuinbouw (LTO Nederland), voedingsindustrie (FNLI), levensmiddelenhandel (CBL), catering (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland heeft als doel het verduurzamen van de voedselketen.

 

 

CARVE is daarbij een meerjarig publiek-privaat samenwerkingsproject met cofinanciering vanuit de Topsector Agri&Food en maakt onder andere gebruik van de denk- en beslismodellen die het Top Institute Food & Nutrition (TIFN) heeft ontwikkeld voor optimalisatie van ketens. Deze projecten voor het verduurzamen van productie- en distributieketens werden gefinancierd door de overheid en CBL en FNLI.

Tags: