Supermarktpersoneel vreest verbale agressie na verhoging leeftijdsgrens alcohol

Supermarktpersoneel vreest verbale agressie na verhoging leeftijdsgrens alcohol

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol in Nederland opgetrokken naar 18 jaar. Heel wat supermarktpersoneel verwacht dat er nu meer verbale agressie zal zijn tegenover hen, wanneer ze die nieuwe regel proberen te handhaven.

Taak voor (jonge) kassiers

Het zijn de kassiers, vaak ook jonge studenten, die de handhaving van de wet moeten garanderen in supermarkten en het is dus hun taak om legitimatie te vragen aan de klanten bij twijfel over de leeftijd. Vooral zij vrezen dan ook voor verbaal en zelfs fysiek geweld, blijkt uit een rondvraag van CNV Dienstenbond.

 

"Klanten begrijpen de reden niet, willen niet meewerken en het leidt regelmatig tot discussie. Voor kassamedewerkers is het moeilijk te zien of een klant net wel of niet meer onder de legitimatieplicht valt. Daardoor vragen ze bijvoorbeeld 20-jarigen om een legitimatie, wat onbegrip oproept", zegt Fedde Monsma van CNV Dienstenbond.

 

Algehele legitimatieplicht?

Eind 2013 heeft CNV Dienstenbond zelf een onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van agressie in supermarkten en naar de verwachtingen na 1 januari 2014. "De cijfers zijn schokkend. Zo heeft 16% van de supermarktmedewerkers wekelijks of vaker te maken met incidenten met betrekking tot de verkoop van alcohol en komt bij 63% van het kassapersoneel verbale agressie voor tijdens de verkoop van alcohol."

 

55 procent van het personeel vreest dat de verbale agressie in het nieuwe jaar zal toenemen en 19 procent verwacht zelfs meer fysieke agressie. Monsma pleit dan ook voor een algemene legitimatieplicht en roept supermarkten op om kassiers voldoende training te geven bij indiensttreding en stelt voor om zelfs aparte alcoholkassa's te maken, met enkel oudere en meer ervaren kassiers.

Tags: