Tesco sluit inktzwart boekjaar af met recordverlies

Tesco sluit inktzwart boekjaar af met recordverlies

Eén lichtpuntje in het inktzwarte – inktrode is een betere typering – boekjaar 2014/15: Tesco is erin geslaagd om in het vierde kwartaal voor het eerst in vier jaar weer identieke volumegroei te realiseren. De omzet bleef zakken, maar toch is dat het enige lichtpuntje waar het management van Tesco zich aan kan vasthouden in een historisch slecht boekjaar.

Dalende vastgoedwaarde trekt Tesco in het rood

De kwartaalomzet van de ooit zo trotse Britse marktleider lag 1 procent lager dan de omzet op hetzelfde winkelmetrage in het laatste kwartaal van vorig boekjaar. Over het hele boekjaar tot en met 28 februari 2015 daalde de identieke omzet van Tesco op de Britse thuismarkt met 3,6 procent. Op groepsniveau daalde de identieke omzet met 3,3 procent, omdat ook in Azië (-4,4%) en Europa (-0,8% in Ierland, Turkije en Centraal-Europa) meer klanten Tesco links laten liggen.

 

Tesco is over de hele linie minder aantrekkelijk voor klanten en dat heeft invloed op de waardering van het commerciële vastgoed. In het Verenigd Koninkrijk moest Tesco voor liefst 4,7 miljard pond sterling (6,5 miljard euro) aan vastgoedwaarde afboeken. Deze enorme afboeking en enkele andere grote kostenposten – zoals 416 miljoen pond (578 miljoen euro) aan herstructureringskosten – zorgen ervoor dat Tesco een verlies voor belasting van 6,4 miljard pond (8,9 miljard euro) noteert.

 

Het is het grootste jaarverlies dat Tesco in haar 96-jarig bestaan heeft moeten rapporteren, maar het toont ook aan dat Drastic Dave (bestuursvoorzitter Dave Lewis) bereid is om harde en impopulaire maatregelen te nemen. Als die de jaarcijfers in bloedrode cijfers moeten schrijven, dan moet het maar. Zeker met het boekhoudschandaal nog vers in het geheugen, is het management van de Britse marktleider er alles aan gelegen om niets verhullend de harde cijfers aan de buitenwacht te tonen.

 

Azië winstgevender dan Groot-Brittannië

Los van de afboekingen en eenmalige kosten boekt Tesco op groepsniveau echter nog steeds een operationele winst: die kwam in 2014/15 bij een omzet van 69,65 miljard pond (96,8 miljard euro, -3%) uit op 961 miljoen pond (1,3 miljard euro, een daling met liefst 68,4%). Daarvoor is met name de slechte prestatie van Tesco in Groot-Brittannië debet, want daar daalde de winst met bijna 80(!) procent tot 467 miljoen pond (650 miljoen euro).

 

Daarmee is Azië, waar de operationele winst ook daalde en wel met 18,4 procent naar een niveau van 565 miljoen pond (785 miljoen euro), qua winstgevendheid een belangrijkere regio geworden voor Tesco dan Groot-Brittannië. Ook dit zal in de bijna honderdjarige historie van de Britse marktleider nog nooit eerder zijn voorgekomen.

 

Tesco ziet erosie eigen positie onder ogen

"Het is een heel moeilijk jaar geweest voor Tesco", stelt topman Dave Lewis in het persbericht naar aanleiding van de jaarcijfers: "De resultaten die we vandaag publiceren, weerspiegelen een verslechtering in de gehele markt en – belangrijker nog – een erosie van onze concurrentiepositie in de afgelopen jaren. We zien deze realiteit onder ogen, proberen een streep onder het verleden te trekken en we zijn begonnen om Tesco weer op te bouwen. We zien nu vroege, bemoedigende signalen van onze activiteiten tot nu toe."

 

Zo dragen betere productbeschikbaarheid, service en prijsstelling er volgens Tesco aan bij dat het identieke volume voor het eerst in vier jaar weer eens is gestegen. Dat is een kwartaalcijfer, dus een zwaluw maakt nog geen lente, maar het is een van de strohalmen waaraan de leiding van Tesco zich vastklampt. Bovendien betaalt Tesco de aandeelhouders – zoals eerder aangekondigd – geen dividend uit over het jongste boekjaar. Davis zit er immers niet om aandeelhouders op korte termijn te plezieren.

 

Tesco stelt verdere kostenbesparingen voor het lopende boekjaar in het verschiet. "De prioriteit voor deze en verdere toekomstige besparingen is het herinvesteren van dit geld in het aanbod aan onze klanten, met als bedoeling om de concurrentiepositie in het Verenigd Koninkrijk verder te herstellen", zo luidt de toekomstvisie van Tesco. De Britse consument komt dus op plaats één. De aandeelhouders moeten zich daarmee verzoenen.

 

Zo zou het uiteraard altijd moeten zijn, want als de klant glimlacht, dan schatert de aandeelhouder. Dat stadium heeft Tesco echter nog lang niet bereikt: daarvoor zullen de aandeelhouders eerst nog door wat zure appels heen moeten bijten.

Tags: