Verssector wil intensiever gaan samenwerken | RetailDetail

Verssector wil intensiever gaan samenwerken

Verssector wil intensiever gaan samenwerken

Door een intensievere en professionelere samenwerking tussen retailers en producenten kunnen de versgroepen in de supermarkt verbeteren. Ketensamenwerking is goed voor alle partijen, klonk het op het eerste Nationale Vers Congres.

“Sterke link met consument nodig”

De vraag naar met name vers voedsel neemt sterk toe, zowel wereldwijd als dichterbij. "Zorg als versketen dan ook voor een sterke link met de consument en wees transparant over productie en herkomst", was één van de boodschappen op het Nationale Vers Congres dat voor het eerst georganiseerd werd door EFMI Business School en Foodmagazine.

 

Het ontwikkelen van ketenconcepten is immers essentieel om onderscheid in de markt te genereren en tegemoet te komen aan de keuzevrijheid van de consument. Om in te spelen op deze behoefte moeten retailorganisaties met vers echt vraaggestuurd werken, onderstreepte met name president Aalt Dijkhuizen van topsector Food & Agri.

 

“Relaties in keten moeten beter”

Versgroepen zijn van wezenlijk belang voor de strategie van de foodretailer, maar "relatietechnisch valt er in de keten nog een en ander te winnen". Daar zouden beide partijen ook wat aan hebben: de foodretailer in zijn zoektocht naar onderscheidend vermogen en de versproducent in zijn zoektocht naar continuïteit en stabiliteit.

 

Het probleem is de enorme prijs- en margedruk die in het middensegment van de sector heerst: die maakt het belangrijk om de bovenkant of de onderkant van de markt op te zoeken. Zo investeren supermarktformules voortdurend in nieuwe winkels en assortimentsverbetering – zoals meer nadruk op onderscheid, beleving, verskwaliteit, specialisatie, luxe en service – terwijl discounters ondertussen met een onstuitbare opmars bezig blijven.

 

Goede kwaliteit voor een lage prijs is allang niet meer armoedig, constateert Koen Hazewinkel, programmadirecteur van EFMI Business School.

 

Ketens samen sturen

Retailers gaan versterkt zoeken naar partners die het onderscheidend vermogen van hun formule structureel gestalte kunnen geven. Die samenwerking leidt tot het samen sturen van ketens, wat voor beide schakels interessant is, betoogde Koen Hazewinkel. De schaalvergroting in de tuinbouw leidt bijvoorbeeld tot instabiele omzetten en negatievere bedrijfsresultaten, waardoor producenten partners zoeken die hun inkomstenpatronen stabieler maken.

 

Al is de realiteit weerbarstig: in bloemen, planten en agf wordt de dagelijkse dynamiek nu eenmaal bepaald door kortcyclische en kostprijsgedreven transacties, eigenschappen die diepgaand en intensief samenwerken in de keten bemoeilijken.

 

Er is dan ook wel een zekere mate van organisatie – 90 procent van de telers is aangesloten bij een producentenorganisatie – en beperkte specialisatie, maar er is geen integraal ketenbelang in financiering, productie en marketing. Hoewel retailers en producenten nochtans overtuigd zijn van het belang van een ketenperspectief, meent Hazewinkel. “Intensiever samenwerken is keuzes maken.”

 

Innovatie voor differentiatie

Foodtrends geven mogelijkheden voor innovatie: zo bieden de vijf G’s (gezondheid, genieten, gemak, goed gedrag, goedkoop) kansen voor een betere differentiatie per productgroep. Producten bijzonder maken leidt immers tot meerwaarde, denk maar aan een basisproduct als de champignon versus de champignonburger als concept met toegevoegde waarde. Het hangt van beide partijen af welke keuzes ze willen maken, aldus Hazewinkel.

 

In de zoektocht naar differentiatie verschuift de macht in de keten bovendien van de retailer naar de toeleverancier en de online adviseur in 2025, voorspelde John Valster, commercieel adviseur bij Vion, tijdens het congres.

 

Differentiatie is het creëren van onderscheidend vermogen door retailer én fabrikant, aldus Valster: “Vers is meer dan theater met inventaris. Vers betekent samenwerken in kwaliteit, met daaraan gekoppeld keuze, service, beleving, kennis en autoriteit.”

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Illy wordt opgevrijd door Douwe Egberts en Nestlé

18/07/2018

Er komt voorlopig geen einde aan de consolidatiebewegingen in de koffiesector. Zowel JAB als Nestlé tonen interesse in het Italiaanse Illycaffè, maar het is niet zeker of de familie het bedrijf wil verkopen.

Kweekvlees tegen 2021 in de winkel?

18/07/2018

De commercialisering van laboratoriumvlees komt een stap dichterbij. Pionier Mosa Meat heeft 7,5 miljoen euro opgehaald voor de bouw van een fabriek die binnen drie jaar een betaalbaar product op de markt zal brengen.

Aldi zet in op hernieuwbare energie

17/07/2018

Aldi Nord publiceerde zopas een ambitieus internationaal klimaatbeleid: de retailer wil de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen tegen 2021 en onthult in zijn tweede duurzaamheidsrapport enkele sprekende cijfers.

Nog flink wat groeipotentieel voor discounters in West-Europa

16/07/2018

Ondanks overbewinkeling in heel wat Europese markten plannen discounters tegen 2023 tien miljoen vierkante meter bijkomende winkeloppervlakte op het continent. Ook in zogenaamd verzadigde markten als de Duitse en de Britse liggen er mooie groeikansen, meent LZ Retailytics.

Delhaize-café siert hoofdkantoor Ahold Delhaize

16/07/2018

Sinds kort is het merk Delhaize sterker aanwezig op het hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Zaandam: de retailer opende er een café dat versierd is met stukken uit de rijke geschiedenis van De Leeuw.

Eerste gezonde eetmuur in Amsterdam

13/07/2018

Eind augustus opent in de Kinkerstraat van Amsterdam de Health Food Wall. Goed nieuws voor de liefhebbers van gezonde voeding die een salade boven een kroket verkiezen.