Visverwerker Foppen mengde ook natriumnitriet in vis

Visverwerker Foppen mengde ook natriumnitriet in vis

Het omstreden visbedrijf Foppen uit Harderwijk blijkt de voorbije jaren ook het verboden natriumnitriet in zijn visworsten gemengd te hebben, een combinatie waarvan wordt aangenomen dat ze kankerverwekkend kan zijn.

Bedrijf stapelt overtredingen op

Foppen kwam in 2012 in opspraak nadat de visverwerker betrokken bleek bij een salmonella-vergiftiging met besmette zalm, die duizenden mensen ziek maakte en zelfs vier levens kostte. Het product werd onder private label geproduceerd voor onder meer Albert Heijn, Aldi en leden van Superunie.

 

Toch was dat geen reden voor het bedrijf om tot een nultolerantie over te gaan. Inspecties door de Voedsel- en Warenautoriteit in 2013 en 2014 naar de manier waarop het bedrijf omging met voedselveiligheid leverden immers nog steeds bemerkingen op, leert een onderzoek van Omroep Gelderland.

 

Zo werd de mogelijke aanwezigheid van de listeriabacterie niet goed onderzocht, ontbraken gevarenanalyses, werd gewerkt met een labo dat niet aan de vereisten voldeed, werden fouten gemaakt bij de etikettering en was het bedrijf nalatig met het terugroepen van verpakkingen met een verkeerde houdbaarheidsdatum.

 

Een zware beschuldiging luidde dat het bedrijf onder meer jarenlang de verboden de verboden stof natriumnitriet verwerkte in zijn visproducten, een combinatie waarvan wordt aangenomen dat ze tot kanker zou kunnen leiden. De praktijk kwam in november vorig jaar aan het licht, nadat in 2010 dezelfde overtreding al eens werd vastgesteld. Het natriumnitriet diende om de vis beter te conserveren.

 

Andere visverwerkers krijgen code oranje

De visverwerker staat daardoor sinds december onder verscherpt toezicht, code rood in vaktaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die toestand zal nog tot minstens september duren. Bovendien kan hij nog worden verlengd.

 

Foppen is de enige van de 400 visverwerkers in Nederland die onder code rood valt, maar ook bij de andere visbedrijven kan het beter: de helft van de betrokken ondernemingen kreeg na een inspectie een code oranje. Hoewel het hier gaat om afwijkingen van de regels die niet meteen een gevaar opleveren voor de gezondheid, vindt minister van Volksgezondheid Edith Schippers dit niet te accepteren en kondigde ze extra inspecties aan.

 

Foppen zegt inmiddels zijn leven te hebben gebeterd. Als bewijs daarvan gaat het alle verslagen van inspecties en systeemaudits op zijn website plaatsen, al slaat die toezegging slechts op de documenten vanaf september 2014. De onderneming zegt zo meer transparantie te willen creëren.

Tags: