VN: "Vegetarisch eten wordt een must"

Shutterstock

Om de klimaatverandering aan te pakken pleit het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, onder meer voor een vermindering van de vleesconsumptie en een verschuiving naar een vegetarisch of zelfs veganistisch eetpatroon.

 

Ander landgebruik, andere voedselconsumptie

Als we de klimaatverandering willen tegengaan, zullen we ook werk moeten maken van een andere manier van landgebruik en voedselconsumptie. Dat staat met zoveel woorden te lezen in een nieuw rapport van het VN-klimaatpanel. Dat rapport behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid. Afgevaardigden van de 195 lidstaten van het IPCC hadden woensdag, een dag later dan gepland, in Genève een akkoord bereikt over de tekst.

 

Uit de gegevens van de experts blijkt dat de luchttemperatuur boven land intussen al met 1,5°C gestegen is in vergelijking met het pre-industriële niveau. Daarmee stijgt de temperatuur boven het land twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde (dat ook de zeeën en oceanen bevat). De wetenschappers waarschuwen in hun rapport dat dit het risico op meer droogtes, bosbranden, ontdooiende permafrost en voedselonzekerheid duidelijk verhoogt. Het klimaatpanel stelt ook dat de nodige reductie aan broeikasgassen niet kan worden bereikt door enkel naar wagens, bedrijven en energiecentrales te kijken. De oplossing zal mee moeten komen van een wereldwijde aanpassing van het voedselpatroon, waarbij minder vlees en meer plantaardige voeding wordt gegeten.

 

Een dalende vleesproductie moet bijdragen tot een lagere uitstoot van de veestapel. Momenteel is de helft van de uitstoot van het broeikasgas methaan afkomstig van de veeteelt en van rijstvelden. Door minder grond ter beschikking te stellen van vleesproductie kan bovendien meer land worden vrijgemaakt voor duurzaam gebruik, staat er nog te lezen in het rapport. Landbouw, ontbossing en andere vormen van landgebruik vertegenwoordigen 23% van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. En, mooi meegenomen, dat zou tegelijk ook "de publieke gezondheid verbeteren", klinkt het nog.