Voedsellabo’s ontdekken vervuiling niet

Voedsellabo’s ontdekken vervuiling niet

Enkele commerciële voedsellaboratoria, die in opdracht van de levensmiddelenindustrie voedsel testen op hun kwaliteit, hebben tijdens een proef niet ontdekt dat bepaalde producten vervuild waren met paardenvlees.

Specifiek gevraagd naar paardenvlees

Onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout voerde in samenwerking met Foodscore Group, een adviseur in de voedingssector, een proef uit waarbij ze zestien pizza's lieten onderzoeken door acht laboratoria. Die acht labo's hebben samen een marktaandeel van 90 procent in het onderzoeken van voeding voor de levensmiddelenindustrie.

 

Op de helft van de pizza's, die gewoon in de winkel werden gekocht en in neutrale dozen werden aangeboden, werd vijf gram paardenvlees gelegd. Drie van de acht laboratoria ontdekten de 'besmetting' niet. Nochtans was er specifiek gevraagd om te testen op aanwezigheid van paardenvlees.

 

Grote verschillen

Daarnaast waren er nog enkele opmerkelijke verschillen: zo waren er uiteenlopende resultaten bij het onderzoek naar de aanwezigheid van onder andere bacteriën en varieerde de prijs voor het onderzoek van 246,95 euro tot 792,50 euro. Ook de tijd die nodig was voor de onderzoeken schommelde van zes tot veertien werkdagen, met één labo dat de termijn met ruim een maand overschreed.

 

Volgens Foodscore-directeur Edwin Wekking houdt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) slechts minimaal toezicht op de commerciële laboratoria. De NVWA heeft wel eigen laboratoria die gebundeld zijn in het Rikilt, dat deel uitmaakt van de Wageningen Universiteit.

 

Rikilt-directeur Robert van Gorcom is dan weer niet bijster positief over zijn commerciële collega's en zegt dat er vaak sprake is van een 'rommelige en soms onverantwoorde situatie', kon de Volkskrant optekenen.

Tags: