Waddeneilanden vragen borg bij alcoholverkoop

Waddeneilanden vragen borg bij alcoholverkoop

Op de Friese Waddeneilanden gaan verkopers van alcohol een borg kunnen neerleggen, die ze terugkrijgen als bij controles blijkt dat ze zich houden aan de wetten op de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Eigen keuze

Verkopers van alcohol zullen voortaan een borg van enkele honderden euro's kunnen betalen. Die borg krijgen ze terug, als bij controles blijkt dat ze zich aan de regels houden. Sinds het optrekken van het verbod op alcoholverkoop, van zestienjarigen naar achttienjarigen, zijn er al heel wat problemen geweest met de naleving van die wet.

 

Verkopers kiezen zelf of ze meedoen aan het borgsysteem. Doen ze dat, dan vallen ze buiten het reguliere toezicht en reguliere sanctiemiddelen, zoals bijvoorbeeld het schorsen van de verkoopvergunning. "De deelnemers sluiten een convenant en betalen een borg om mee te mogen doen", zei Feije Dillema van Bureau horeca bijzondere wetten aan SpiritsNL.

 

"Als blijkt dat men tijdens een willekeurige controle niet voldoet aan de convenantvoorwaarden, raakt men een deel van de borg kwijt. Stel dat er drie controlemomenten zijn op jaarbasis en er wordt eenmaal een overtreding geconstateerd, dan ontvangt men twee derde van de borg terug", weet Dillema.

 

BHBW voert in opdracht van de eilandgemeenten de controles op de verkoop aan minderjarigen uit. Sinds het begin van dit jaar zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor die controles. Ze mogen daarbij zelf kiezen hoe ze die controles invullen.

Tags: