Walmart krijgt coronagroei niet in winst omgezet

Sundry Photography / Shutterstock.com

Walmart tekende in de coronacrisis sterke omzetstijgingen op, maar weet die coronagroei helaas niet om te zetten in winst. Ook vreest de Amerikaanse retailer voor een matig 2021, als de coronamaatregelen stilaan afbouwen.

 

Winstcijfer ontgoochelt

In het voorbije boekjaar, dat eind januari afliep, boekte Walmart een totale omzet van 559,2 miljard dollar (463,3 miljard euro), wat 6,7% meer was dan een jaar eerder. Vooral e-commerce kreeg met een groei van liefst 79% op de Amerikaanse thuismarkt een gigantische duw in de rug. Alleen bleek die groei ook handenvol geld te kosten: de operationele winst daalde met 9,6% tot 20,6 miljard dollar (17 miljard euro). Walmart slaagt er dus nog niet in om winst te halen uit zijn online activiteiten, al zouden de marges wel verbeteren.


In het belangrijke laatste kwartaal zette de trend zich door: hoewel de omzet met 7,3% steeg naar 152,1 miljard dollar (126 miljard euro), haalde de winst de verwachtingen niet. De winst per aandeel van 1,39 dollar kwam beduidend lager uit dan de 1,51 dollar waar analisten op rekenden. De reden is niet ver te zoeken: de coronakosten alleen al bedroegen 1,1 miljard dollar. E-commerce groeide opnieuw met 69% in het kwartaal. 


Tijdens het laatste kwartaal verkocht Walmart bovendien zijn Britse dochterketen Asda en de Japanse activiteiten, wat voor dure afboekingen bovenop zorgde. Asda tekende in de kerstperiode, de laatste in Amerikaanse handen, nochtans een vergelijkbare omzetgroei van 5,1% op. Britten verwenden zich met meer premiumproducten (+30%) en shopten veel meer online (+76%).

 

Weinig groei voor 2021

Walmart moet het corona-momentum nu zien vast te houden, en ook gaan vertalen naar winstgevende groei. Maar daar vreest CFO Brett Biggs nu al voor. Het komende jaar zal het corona-effect echter wegebben, en de supermarktsector is een van de weinige die daar slecht nieuws in ziet. Als de vaccinaties hun vruchten afwerpen en mensen weer meer op stap mogen, zullen ze wellicht minder in de supermarkt uitgeven en meer aan horeca en vrije tijd. 


Voor het lopende boekjaar gaat de retailer daarom uit van stabiele of zelfs licht dalende winst, terwijl ook de omzet wellicht maximum met enkele procenten zal toenemen. De retailer wil daarom alvast meer investeren in automatisering, reclame en nieuwe services. Zo wil het bedrijf de boodschappen tot in de koelkast van klanten gaan leveren, meer afhaalmogelijkheden en -capaciteit aanbieden en nieuwe financiële diensten lanceren. 


Ook Walmart+, de in september gelanceerde concurrent van Amazon Prime, wordt een belangrijk onderdeel van de strategie. De abonnementsdienst stimuleert herhaalaankopen, terwijl Walmart de verkregen data wil gebruiken voor ervaringen op maat en betere marketing. Alles samen mikt Walmart dit boekjaar op 14 miljard dollar aan kapitaaluitgaven.