Docdata wil V&D-voorraad niet teruggeven aan leveranciers

Docdata wil V&D-voorraad niet teruggeven aan leveranciers

Docdata, dat instaat voor de verdeling van de online bestellingen van klanten op Vd.nl, wil de voorraden die het nog heeft voorlopig niet teruggeven aan de leveranciers, ondanks het feit dat die formeel eigenaar zijn van de goederen.

Docdata ook schuldeiser

Leveranciers die hun goederen in concessie of consignatie aan V&D hebben gegeven, blijven juridisch eigenaar van die producten tot er een effectieve verkoop heeft plaats gevonden. Ze zijn 'eigenaar-leveranciers' en zouden dus ook veel sterker moeten staan na het faillissement dan de gewone leveranciers. Hun producten zijn immers pas eigendom van V&D zodra de levering heeft plaatsgevonden.


Docdata weigert nu echter om de producten terug te overhandigen aan de eigenaar-leveranciers, omdat het zelf ook nog 1,5 miljoen euro tegoed heeft van de failliete warenhuisketen. De online winkel van V&D werd gesloten vlak nadat het uitstel van betaling kreeg en de curatoren willen de producten nu verkopen in de winkels die wel nog open zijn. Ze zijn er ook niet van overtuigd of Docdata wel het recht heeft om de producten achter te houden.


In een brief aan de leveranciers hebben de curatoren laten weten dat ze hebben aangedrongen bij Docdata, maar dat die voorlopig niet wil meewerken. Leveranciers die hun producten toch nog terug willen krijgen, moeten volgens de curatoren zelf onderhandelen met Docdata.

Tags: