Meer mensen via internet opgelicht in 2013

Meer mensen via internet opgelicht in 2013

Meer mensen hebben in 2013 aangegeven dat ze via internet zijn opgelicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Wel zagen minder mensen hun bankpas gekopieerd worden via skimming.

Vooral koopfraude

3,3 procent van de Nederlanders ouder dan 15 jaar zei in 2013 wel eens opgelicht te zijn geweest bij aankopen of verkopen via internet. Dat komt neer op ongeveer 450.000 personen. Meestal ging het daarbij om bestelde en betaalde producten die nooit geleverd werden: het aantal op die manier bedotte consumenten steeg van 2,7 procent in 2012 naar 3,1 procent in 2013.

 

De stijging van het aantal gevallen van koopfraude komt waarschijnlijk voort uit de groei van het aantal gekochte producten via internet. De overige 0,2 procent kwam voort uit verkoopfraude, waarbij consumenten die een dienst of een product leverden nooit betaald werden.

 

Skimming gedaald

Bovenop de 3,3 procent dat zegt opgelicht te zijn geweest, zegt ook nog eens 1,3 procent van de Nederlanders dat ze slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude via elektronische betaalsystemen of via het internet. Dat is iets minder dan de 1,5 procent uit 2012 en was vooral te danken aan de daling van skimming, waarbij de bankpas wordt gekopieerd bij een betaalautomaat.

 

Het aantal slachtoffers van skimming daalde immers van 1,1 procent naar 0,8 procent in 2013. Dat was dan weer te danken aan maatregelen die werden getroffen door de banken, zoals het vervangen van de magneetstrip door een chip.

 

Wel werd slechts bij ongeveer 20 procent van de gevallen van koop- of verkoopfraude aangifte gedaan bij de politie. Bij identiteitsfraude lag dat nog lager met 13 procent. Daar werd wel vrijwel altijd melding gemaakt bij de bank of financiële instelling.

Tags: