Wet op meldplicht voor datalekken door Eerste Kamer

Wet op meldplicht voor datalekken door Eerste Kamer

De wetswijziging die een meldplicht invoert voor datalekken is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Websites zullen in de nabije toekomst dus verplicht worden om datalekken te melden aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Hoge boetes

Daarnaast moet het lek ook gemeld worden aan alle betrokkenen als er sprake is van nadelige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Als er echter encryptie aanwezig is op die gevoelige gegevens, dan hoeft de website het niet te melden aan de gebruiker.


Ook de boetes voor het overtreden van de wet zijn flink opgetrokken. Voorheen was het maximum 4.500 euro, waardoor bedrijven vaak het risico namen om toch de boete te krijgen. Dankzij de nieuwe wet is de maximale boete maar liefst 810.000 euro, waardoor ze volgens de wetgever een stuk voorzichtiger te werk zullen gaan.


De wetswijziging is nu door de Eerste Kamer, maar treedt nog niet onmiddellijk in voege. Eerst moet het Cbp richtlijnen opstellen die duidelijk maken wanneer er overtredingen zijn die een aanzienlijke kans hebben op nadelige gevolgen voor de privacy van de gebruiker.

Tags: