Nieuwe eigenaar Etam Groep wil kosten besparen

Nieuwe eigenaar Etam Groep wil kosten besparen

De nieuwe eigenaar van de Nederlandse Etam Groep, Roman & Stern Management, gaat de focus leggen op meer dienstverlening in de winkels en op e-commerce. Om de kosten te verlagen willen de nieuwe eigenaars ook lagere huren verkrijgen.

Aantal winkels na doorstart onzeker

Verhuurders die niet willen ingaan op de vraag voor een lagere huur, zullen niet meegenomen worden in de doorstart. Hoeveel winkels van Miss Etam en Promiss open blijven zal dus afhangen van de bereidwilligheid van de verhuurders van de winkelpanden. Ook de medewerkers zullen nog een tijdje moeten afwachten of ze al dan niet hun baan verliezen: ook zij werden vandaag op de hoogte gebracht van de plannen van de nieuwe eigenaar.

 

"De doorstart wordt gemaakt vanuit de rationale dat de Etam Groep na enkele substantiële ingrepen over een goed fundament beschikt voor de toekomst; met name dankzij de opgebouwde band met de enorme klantengroep en het niveau van omnichannel retail," stelt Roman & Stern Management.

 

De Etam Groep ging in april failliet, onder andere omdat ze zich niet kon aanpassen aan de nieuwe retailwereld, waarin e-commerce een steeds belangrijkere rol speelt.

Tags: