Winsten kledingbranche kennen stevige terugval

Winsten kledingbranche kennen stevige terugval

De winsten in de kledingbranche blijven achter ten opzichte van andere sectoren in de detailhandel. Zo steeg het bedrijfsresultaat in de detailhandel in 2014 weer voor het eerst sinds 2011, maar binnen de kledingbranche is er nog geen ommekeer.

Dalende omzetten, stijgende kosten

In 2010 was het bedrijfsresultaat in de kledingbranche nog 540 miljoen euro, maar in 2014 is dat teruggevallen tot slechts 93 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De winstdaling is voornamelijk te wijten aan de dalende omzetten, terwijl de kosten wel gelijk bleven. In 2014 bleef de omzet ten opzichte van een jaar eerder dan wel gelijk, de kosten gingen toen stevig de hoogte in, waardoor ook ten opzichte van 2013 de winsten daalden.

 

Nochtans is er in de detailhandel sinds 2014 sprake van een licht herstel: toen steeg het bedrijfsresultaat in heel de sector met 110 miljoen euro naar 4,8 miljard euro. De eerste stijging sinds 2011 was voornamelijk te danken aan de foodsector en webwinkels, waar het bedrijfsresultaat met respectievelijk 4,7% en 14,9% de hoogte in ging. Bij de non-foodsector was er sprake van een daling van 1,8%.

 

Die trend lijkt zich ook in 2015 verder te zetten: vorig jaar steeg de omzet alvast met 1,4%, de grootste groei sinds 2008.