Nederlandse groothandel mist vele miljarden winst door logistiek falen

Nederlandse groothandel mist vele miljarden winst door logistiek falen

De groothandel in Nederland kan tien miljard euro meer verdienen door zijn logistieke ketens veel transparanter te maken. Dat staat in een nieuw rapport van ABN Amro, dat dit heeft onderzocht in samenwerking met TNO en het Nederlandse Verbond van de Groothandel.

Die tien miljard euro is dan nog een zeer behoudende inschatting, want de faalkosten liggen eigenlijk vele malen hoger. Dat blijkt uit een rekensom op basis van omzet en de inschattingen die in het rapport worden gedaan.

 

Faalkosten: 16 tot 44 miljard euro

ABN Amro begroot de totale omzet van de Nederlandse groothandels op 383 miljard euro, of 241 miljard exclusief export. De grootste kostenpost van de groothandels is de 'cost-to-serve' ofwel "...de kosten om de processen vanaf de order tot de betaling te regelen", zoals het rapport stelt.

 

Deze kosten maken 20 tot 25 procent van de omzet uit en daarvan is ruwweg éénderde aan te merken als faalkosten: de kosten die voortkomen uit logistiek falen zoals verkeerd bestelde producten of verstoringen in het proces, waardoor vrachtwagens veel te lang moeten wachten en losprocedures zelfs moeten worden onderbroken.

 

Uitgedrukt in euro's komen die faalkosten dus neer op 25 tot 44 miljard euro! Zelfs bij berekening op puur de Nederlandse groothandelsomzet valt de schadepost met 16 tot 28 miljard nog veel hoger uit dan de tien miljard die het rapport conservatief inschatte.

 

'10 miljard is een realistische inschatting'

"Die berekening klopt inderdaad", reageert logistiek expert Walther Ploos van Amstel, die het rapport in opdracht van ABN Amro heeft geschreven. "Er zijn echter bedrijven die alleen handelen en nooit de fysieke goederenstroom zien, zoals de handel in olie en grondstoffen. Daar is de cost-to-serve veel lager. We hebben daarom een derde van de groothandelsomzet buiten beschouwing gelaten.

 

Een tweede overweging is de termijn van vijf jaar die we in acht nemen. De noodzaak tot meer transparantie zal niet in alle sectoren ingang vinden, vanwege gebrek aan kritieke massa of gewoon uit onwil om informatie te delen. Vandaar dat we die tien miljard euro een realistische inschatting vinden."

 

Juiste data voorkomen foute leveringen

Transparantie staat of valt met datasynchronisatie, dat wil zeggen dat alle artikelgegevens van individueel productniveau tot omverpakking en transporteenheid (bijvoorbeeld pallet, krat of container) eenduidig zijn geregistreerd en vastgelegd in gestandaardiseerde databases. Pas dan kan snel, efficiënt en bovenal foutloos elektronisch worden gecommuniceerd.

 

Hiermee voorkom je bijvoorbeeld dat een vrachtwagen niet kan worden geladen omdat de stapeling van pallets hoger uitpakt dan berekend, of dat een losproces moet worden gestaakt omdat de verkeerde producten in de vrachtwagen staan - met een retourzending en out-of-stocks in de winkels als consequentie.

 

Beter voorspellen, minder verspillen

"De groothandel kan haar marges met liefst 2,5 procent verbeteren door gericht te investeren in ketentransparantie", stelt Stef Driessen, associate sector banker groothandel bij ABN Amro. "Hiervan kunnen afnemers – in de retail, industrie en export – direct meeprofiteren. Ook voor de toeleverende industrie en de agrarische sector is de groothandel in staat om productievolumes betrouwbaar te voorspellen en product- en voorraadinformatie te verzamelen en te delen. Dit voorkomt verspilling en biedt nieuwe kansen."

 

Met name in sectoren als de bouw en de industrie ziet Ploos van Amstel het grootste potentieel voor margeverbetering. "Daar kunnen de toeleverende groothandels wel vijf tot tien procent betere marges maken door ketentransparantie. In sectoren als land- en tuinbouwproducten en foodservice/horeca is het besparingspotentieel met twee tot vijf procent relatief lager. Dat komt omdat zij meeliften op de initiatieven die al in de fmcg-retail worden genomen."

 

Food, non-food, kantoor en pharma

In de foodretail is Albert Heijn duidelijk de voortrekker, stelt Ploos van Amstel. Dit heeft een positieve invloed op de hele foodsector, die deze week aankondigde efficiënter te zullen gaan werken in de logistiek, waardoor de faalkosten in de magazijnen en distributiecentra verder zullen dalen. In de praktijk blijkt dat er een verbeterpotentieel is in de supermarktsector.

 

"In foodretail kan met name in logistieke operaties zo'n 150 tot 250 miljoen euro aan kostenbesparingen worden gerealiseerd", zegt Ploos van Amstel. "Door in vers de ketens te versnellen, is er nog veel winst te behalen door het bestrijden van derving. In non-food denk ik dat de margeverbetering uiteenloopt van twee procent in doe-het-zelf tot wel tien procent in de modieuze branches. Vooral bestrijden van nee-verkopen en het beter samenwerken bij het uitverkopen van producten die uit het assortiment gaan, biedt een enorm verbeterpotentieel."

 

Kantoorartikelen en pharma zijn de twee sectoren die volgens Ploos van Amstel het verst in hun ontwikkeling zijn. "Die sectoren zijn al ver gevorderd in het creëren van transparante ketens", zegt hij. "Vandaar dat ik het potentieel aan margeverbetering daar op een tot twee procent inschat."

 

 

Het volledige rapport van ABN Amro kunt u hier downloaden (PDF).

Tags: