Driespoort Deinze voor correctionele rechtbank

Driespoort Deinze voor correctionele rechtbank

In de correctionele rechtbank van Gent is dinsdag gepleit in de zaak rond winkelcentrum Driespoort in Deinze. De hamvraag: staat dat er illegaal en, zo ja, moet het dan worden afgebroken? Uitspraak begin september.

 

“Retailoorlog duurt intussen zes jaar”

Sinds Driespoort Deinze eind november 2015 opende, is het eigenlijk nooit rustig geweest rond het retailpark van zo’n 9.000 m² in de Oost-Vlaamse stad. Eerst beval een rechter de onmiddellijke sluiting op straffe van een dwangsom, daarna werd dat arrest vernietigd, vergunningen werden tot driemaal toe aangevraagd, toegekend en opnieuw bestreden… en nu is de zaak voor de correctionele rechtbank van Gent beland.

 

De rechtszaak die dinsdag voorkwam, werd ingediend door een aantal burgerlijke partijen (bij wie Patrick Piens, oprichter en voormalige eigenaar van D-Shopping op de Guido Gezellelaan even verderop) tegen projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren. “Wij vragen dat het hele complex afgebroken wordt, want het is gebouwd zonder geldige vergunning. De basisvergunning van het complex is vernietigd en ook over die laatste vergunning van september 2017 loopt nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting”, pleitte hun advocaat. Die vraagt ook dat dat de rechter de winkels meteen zou laten sluiten en de ontvangsten sinds de start van de uitbating zou verbeurd verklaren. Hij hekelde onder meer het feit dat de projectontwikkelaar constant en "wetens willens" de tactiek van de "voldongen feiten" toepaste.

 

Maar zo zien de projectontwikkelaar, de architect en de aannemer het niet: “Elke juridische mogelijkheid die er was, is intussen aangewend. Deze retailoorlog duurt intussen zes jaar, maar op vandaag is er géén misdrijf. We hebben een 100% geldige vergunning voor het complex dat er nu staat”, zegt hun raadsman in Het Nieuwsblad. “Er kan dus niet gevraagd worden ons te veroordelen omdat we bouwden zonder vergunning.” Hij geeft wel toe dat zijn cliënten drie weken te vroeg met de werken zijn begonnen. Daarvoor vorderde het parket trouwens een boete van enkele tienduizenden euro's.

 

Al is die boete maar klein bier in vergelijking met een eventuele verplichte afbraak van het retailpark, waar de burgerlijke partijen op aansturen. Dan zou de schade in de tientallen miljoenen lopen. De uitspraak in deze zaak, die in Deinze flink wat ophef veroorzaakt, staat op 4 september op de agenda. Dan weten we of Driespoort Deinze er al dan niet illegaal staat.