Inretail wil nieuw winkelbeleid provincies

Inretail wil nieuw winkelbeleid provincies
Retailorganisatie Inretail juicht het besluit van de provincie Gelderland om de bouw van winkelgebieden langs de randen van de steden aan banden te leggen toe. De organisatie roept andere provincies en gemeenten op om dit voorbeeld te volgen.

Gelderland voorbeeld voor andere provincies

De provincie Gelderland verzette zich recent tegen een aantal plannen om in Duiven, Arnhem-Nijmegen en Zevenaar zogenoemde 'weidewinkels' te bouwen. Volgens gedeputeerde Josan Meijers van de PvdA zijn die plannen niet nodig omdat het gedrag van consumenten aan het veranderen is, waardoor eerder behoefte is aan minder winkelruimte dan aan nog meer nieuwbouw.Inretail, de belangenbehartiger van winkels in de mode- en woonsector, noemt Gelderland nu een voorbeeld voor andere provincies. Volgens de organisatie doen overheden er beter aan zich te richten op het bezet houden van de winkelpanden in de binnenstad. Voor het voortbestaan daarvan is het van groot belang dat klanten niet winkelen in een 'gatenkaas', maar dat sprake is van een levendig en aantrekkelijk koopcentrum. De bouw van weidewinkels zou slechts leiden tot meer leegstand in de centra en daarmee de aftakeling versnellen.Inretail voert op dit moment gesprekken met de verschillende provincies, om duidelijk te maken dat van daaruit meer sturing nodig is. Gemeenten hebben een provinciaal kader nodig om hun plannen aan te kunnen toetsen, en dat ontbreekt volgens de belangenbehartiger nu nog te vaak. Daardoor stijgt het risico van weidewinkels op ongewenste plekken, die de traditionele bezoekersstroom uit elkaar trekken en de belevingswaarde van het centrum verminderen.

Tags: