Internet blijft invloed hebben op winkelleegstand

Internet blijft invloed hebben op winkelleegstand

Uit een onderzoek van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe over het effect van het internet op de detailhandel blijkt dat de komende jaren tussen vier en negen procent winkeloppervlakte overbodig zal worden door e-commerce.

Vooral niet-dagelijkse producten verdwijnen uit straatbeeld

De drie provincies voerden gezamenlijk een onderzoek uit rond de effecten van het internet op de retail in het straatbeeld. De belangrijkste conclusie is dat de opmars van het online gebeuren heeft gezorgd voor leegstand in bepaalde gebieden. Als gevolg zijn bepaalde branches, zoals de reissector, bijna volledig verdwenen uit het straatbeeld.

 

Hoe groot de afname van het aantal winkels is ten gevolge van het internet is moeilijk in te schatten. Voor de provincie Zuid-Holland gaan de cijfers van tenminste 209.000 vierkante meter winkeloppervlak tot maximaal 433.000 vierkante meter. Vooral gebieden waar niet-dagelijkse producten, zoals elektronica, verkocht worden, zijn het hardst getroffen, omdat de consument die steeds meer online koopt. De totale afname van winkeloppervlak in de komende jaren wordt in het rapport geschat tussen vier en negen procent.

 

Ook effect op leefbaarheid

De afname van retail in het straatbeeld zorgt volgens het rapport ook voor een terugval van de leefbaarheid. Producten blijven wel beschikbaar via internet, maar winkelgebieden verliezen hun draagkracht als ontmoetingsgebied en het zorgt voor druk op de werkgelegenheid. Er is dan wel meer werkgelegenheid bij de webwinkels, er zijn geen betrouwbare gegevens over het aantal werkzame personen bij webwinkels en negentig procent van de webwinkels zou slecht één werkzame persoon hebben.

 

Een oplossing voor het probleem zou een andere invulling van de gebieden kunnen zijn. Zo zegt het rapport dat afhaalpunten van online winkels ook detailhandel zijn en dat ze niet thuishoren op bedrijventerreinen, maar dat ze moeten geïntegreerd worden in winkelgebieden.

Tags: