Leegstand blijft groeien

Leegstand blijft groeien

Het afgelopen jaar is de leegstand van kantoren en winkels in Nederland opnieuw gestegen. Bijna tien procent van de totale winkeloppervlakte staat momenteel al leeg. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Structurele leegstand

Van die leegstaande gebouw staat bovendien een flink pak structureel leeg. Dat wil zeggen dat ze momenteel al drie jaar niet meer in gebruik zijn. 25 procent van de leegstaande winkeloppervlakte bevindt zich in die situatie.


Zowel een dalende vraag vanwege de economische situatie als veranderingen in de manier waarop mensen winkelen, hebben er toe bijgedragen dat winkels steeds vaker leeg blijven staan. Daarnaast worden er nog steeds heel wat investeringen in nieuw vastgoed gedaan. Investeren in vastgoed blijft immers interessant vanwege een lage rentestand. Steden en gemeenten hebben voorheen dan ook vaak die investeringen aangemoedigd, maar lijken momenteel terug te komen op dat beleid.


Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit er alvast voor om zoveel mogelijk te stoppen met het bouwen van nieuw commercieel vastgoed en om overbodige meters te slopen of om te bouwen naar een meer bruikbare variant.

Tags: