Nieuwe adviescommissie moet leegstand aanpakken

Nieuwe adviescommissie moet leegstand aanpakken

Zuid-Holland heeft een Adviescommissie Detailhandel opgericht, die in de toekomst leegstand moet tegengaan. Nieuwe plannen zullen door de commissie op voorhand kritisch bekeken worden en beoordeeld.

"Geen onaanvaardbare leegstand"

De commissie gaat van start op 1 juli 2015 en zal zich bezighouden met nieuwe detailhandelsontwikkelingen met een omvang van meer dan 2000 vierkante meter bruto winkeloppervlakte binnen de centra en 1000 vierkante meter bruto oppervlakte buiten de centra.


"De commissie heeft tot taak om te beoordelen of voldoende is aangetoond dat de nieuwe detailhandelsontwikkelingen het woon- en leefklimaat niet onevenredig aantast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat", staat in het persbericht te lezen.


De commissie zal daarna advies uitbrengen aan de gemeenten en de provincie. Op basis van dat advies wordt beslist of een bestemmingsplanwijziging wel of niet aanvaardbaar is. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat er winkeloppervlakte wordt bijgebouwd, terwijl er al sprake is van leegstand in de gemeenten.

Tags: