Oproep retail- en vastgoedsector: “Schrap onroerende voorheffing en lokale belastingen”

Winkelstraat in lockdown
Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

De verplichte winkelsluiting treft niet-essentiële winkeliers bijzonder hard. Retailers en winkelvastgoedspelers lanceren daarom voor het eerst een gezamenlijke oproep naar de overheid.

 

"Snel en veilig heropenen"

Hoewel de winkeldeuren voorlopig gesloten blijven, lopen de fiscale verplichtingen voor retailers verder. De deelstaatregeringen hebben al wel beslist dat de onroerende voorheffing wordt uitgesteld en sommige gemeenten overwegen om een paar lokale taksen uit te stellen, maar dat brengt eigenlijk geen soelaas. Retail Forum Belgium nam daarom het initiatief om alle stakeholders op één lijn te krijgen. Samen met BLSC (Belgisch Luxemburgse Raad voor Retail en Winkelcentra), BVS (de beroepsvereniging van de vastgoedsector) en Comeos (de federatie van de handel en diensten), vragen ze dat de onroerende voorheffing en de lokale belastingen voor 2020 worden kwijtgescholden.

 

"Naast de gezondheidszorg moeten er parallel dringende maatregelen worden genomen ter ondersteuning van onze economie in het algemeen en de retailsector in het bijzonder" vindt Olivier Carette van de BVS. Comeos wijst erop dat de Belgische fysieke winkels – die nu gesloten zijn – belastingen moeten blijven betalen, terwijl ze meer dan ooit beconcurreerd worden door internationale onlinespelers die dergelijke belastingen niet betalen.

 

Dat huurders en verhuurders nu voor het eerst een gezamenlijk standpunt innemen, bewijst de ernst van de crisissituatie in de winkels. "Laat deze gezamenlijke oproep ook een duidelijk signaal zijn aan de betrokken overheden om de winkels zo snel mogelijk en op een veilige manier te heropenen. Er is genoegzaam aangetoond dat veilig winkelen in een supermarkt kan, laat dit dan ook toe in andere handelszaken", zegt Koen Tengrootenhuysen, voorzitter van Retail Forum Belgium.

 

Garantiefonds en taskforce

RFB stelt voor om een garantiefonds in het leven te roepen, dat door retailers kan worden aangesproken om huurgelden of schuldaflossingen te prefinancieren. Het forum ijvert ook voor een sectorgedragen niet-bindende richtlijn, gebaseerd op objectieve data, die huurders en verhuurders een kader kan geven in hun onderhandelingen. De retailers rekenen op minstens 50% vrijstelling van de huurgelden tijdens de lockdown, en ook een halvering van de voorschotten voor gemeenschappelijke lasten en kosten. Verhuurders mogen geen huurhernieuwing weigeren of de overeenkomst verbreken wegens laattijdige betaling.

 

Na de lockdown moet een taskforce de consument weer warm maken om te komen winkelen bij Belgische retailers, met commerciële en andere marketingacties. "De heropstart na de lockdown zal een moeilijke periode zijn voor retailers. Huurders en verhuurders dienen elkaar ook dan te vinden, dossier per dossier en op basis van objectieve gegevens", zo luidt het.