Vastned Retail toont gemengde resultaten

Vastned Retail toont gemengde resultaten

Vastgoedfonds Vastned Retail heeft in zijn laatste rapport gemengde resultaten voorgelegd. Op bepaalde vlakken kon het de schade nog beperken, maar er waren ook dalingen die groter waren dan voorspeld.

Beter dan verwacht

Het direct resultaat daalde met 7,3% tot 29,3 miljoen euro, maar deed het daarmee beter dan verwacht. Ook de huurinkomsten waren hoger dan verwacht en kwamen uit op 64,4 miljoen euro. De huurinkomsten op vergelijkbare basis daalden echter wel met 1,7 procent, een teleurstellende daling voor Vastned Retail.

 

Ook de bezettingsgraad daalde: eind 2012 lag die nog op 95%, maar nu kwam die uit op slechts 93,8 procent: enkel in Frankrijk ging de bezettingsgraad niet omlaag, in alle andere landen was dat wel het geval. De herwaardering van de kernportefeuille bracht een lichte stijging voort van 0,8%, maar bij de totale portefeuille was er een daling van 0,7 procent. Die kwam zo uit op 12,9 miljoen euro negatief.

 

Tegen het einde van 2015 wil Vastned Retail voor 200 miljoen euro aan niet-kernonderdelen verkopen. Momenteel heeft het bedrijf al voor 165 miljoen euro verkocht. Het blijft wel vasthouden aan de ambitie om meer vastgoed te kopen in de duurdere winkelstraten. Vastned wil het aandeel van dat segment in zijn portefeuille optrekken naar 65 procent van het totaal.

Tags: