Winkelcentrum op Renault-site komt er mogelijk niet

Winkelcentrum op Renault-site komt er mogelijk niet

Het winkelcentrum dat normaal zijn plek moest krijgen op de voormalige terreinen van Renault Vilvoorde, komt er mogelijk niet. De socio-economische vergunning die de stad uitreikte, werd immers vernietigd door de Vlaamse overheid.

Te dicht bij Uplace

Het doel van het project is om een winkelcentrum neer te poten van 25.000 m², om zo het gebied rond de oude fabrieken van Renault Vilvoorde nieuw leven in te blazen. Er moeten ook duizend nieuwe woningen, een park en een school komen. Dat project staat nu echter op de helling, omdat de Vlaamse overheid niet vindt dat er ruimte is voor nog een winkelcentrum. Het redeneert dat het winkelcentrum te dichtbij Uplace ligt.

 

Het stadsbestuur is het daar echter niet mee eens en noemt de beslissing absurd. “Op de Renault-site komen vooral baanwinkels, zoals tuincentra en grote supermarkten”, zegt burgemeester Hans Bonte, “maar ook sportinfrastructuur zoals een bowling en een sporthal, net bedoeld voor die nieuwe, lokale bevolking.” In het plan wordt dan ook duidelijk gemaakt dat er enkel winkels met een grote winkeloppervlakte mogen komen, die geen bedreiging vormen voor de winkels in de binnenstad.

 

Stad gaat in beroep

Bonte stelt dus dat de invulling van het nieuwe winkelcentrum helemaal anders is dan dat van Uplace en dat er dus geen sprake is van concurrentie. Daarom werd er in mei 2016 dan ook besloten om een socio-economische vergunning uit te reiken. Eerder was er wel al een negatief advies geweest van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité.

 

Dat comité ging in juni 2016 dan ook in beroep tegen de vergunning en het heeft nu gelijk gekregen van het Vlaamse Gewest. “Absurd”, zegt Bonte. “Blijkbaar moet er iets komen als Uplace, dat alle toegelaten vierkante meters retail in de buurt opsoupeert." Volgens Bonte is het dan ook vooral Uplace dat achter het beroep tegen de vergunning zit. De stad heeft alvast besloten om in beroep te gaan bij de Raad van State.

 

Het nieuws van de vernietiging van de vergunning komt er bijna dag op dag twintig jaar na de sluiting van Renault Vilvoorde, waarbij duizenden mensen hun baan verloren. Sindsdien is de stad Vilvoorde op zoek geweest naar een nieuwe invulling voor de site, maar mogelijk zal het dus nog langer moeten wachten op een definitieve oplossing.