Winkelleegstand blijft groeien

Winkelleegstand blijft groeien

Voor het zevende jaar op rij is het aantal leegstaande winkels in Nederland gestegen. Momenteel zou 8,7 procent van de totale winkeloppervlakte in Nederland leegstaan, iets meer dan vorig jaar het geval was.

Ongebruikte oppervlakte blijft groeien

Vier jaar geleden lag het leegstandpercentage nog bijna 3 procent lager, onder de zes procent. Meer dan een derde van de winkels staat ondertussen evenwel al meer dan drie jaar leeg, zo blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook worden nog eens twintig procent van de nieuwe winkels onverhuurd opgeleverd, waarna ook deze, zij het minder dan een jaar, leegstaan.

 

Volgens het rapport is er de voorbije tien jaar meer dan 4.000.000 m² winkeloppervlakte bijgekomen. Al verdwijnen er tegenwoordig meer winkelpanden dan er bijkomen, in pure oppervlakte komt er nog steeds meer bij. Waar voorheen veel minder winkeloppervlakte van de markt verdween ten opzichte van de hoeveelheid nieuwe winkeloppervlakte, ligt dat aantal momenteel wel dichter bij elkaar.

 

Online factor

De grootste leegstand is te vinden in centrale winkelgebieden van kleine en middelgrote steden. Zo is de meeste leegstand te vinden in Oost-Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg. Daar staat elf procent van de winkeloppervlakte te wachten op een huurder.

 

Omdat de gemiddelde grootte van een winkel sinds 1968 is toegenomen van minder dan 50 m² naar meer dan 270 m², is de leegstand vooral te vinden bij kleinere panden. Dat is volgens het Planbureau te wijten aan de schaalvergroting die ketens met zich hebben meegebracht. Het noemt ook de opmars van online winkelen als oorzaak van de grotere leegstand, al wil het nog niet ingaan op de specifieke impact van het fenomeen.

Tags: