Wordt Uplace een bos?

Wordt Uplace een bos?

“De enige nuttige bestemming voor de Uplace-site is een recreatiebos. Een speel- en sportbos is in deze dichtbevolkte regio het enige haalbare en wenselijke”, vindt de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.

 

Het bos van Bonte

Het bos van Bonte”, zo wordt het voorstel van burgemeester van Vilvoorde al genoemd. “Voor winkelen en werken op de Uplace-site is er anno 2017 geen plaats meer”, vindt de socialistische burgervader: hij pleit er dan ook voor Uplace voor eens en altijd te begraven. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil in gesprek wil gaan met de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen over de toekomst van de Uplace-site, maar Hans Bonte is hem al voor. In De Standaard doet hij zijn visie uit de doeken: in de plaats van Uplace moet er een groot recreatiebos komen.

 

Nu het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site van Uplace al voor de tweede keer is vernietigd, moet er op zoek gegaan worden naar een oplossing voor het gebied. De burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef, houdt wel nog vast aan het winkelcentrum, zij het dan eventueel in een afgeslankte vorm. Nutteloos, vindt Bonte: “Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen.”

 

Uplace onteigenen?

Alleen: de gronden zijn wel al eigendom van Uplace. Die moeten dan worden overgekocht, in het geval van een recreatiebos door de Vlaamse overheid. “Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen.”

 

De Vlaamse regering moet volgens de burgemeester alvast “de daad bij het woord voegen en definitief duidelijk maken dat het winkelcomplex er niet komt”. Want, zo klinkt het, “het zou mij niet verwonderen dat de regering straks toch opnieuw een poging doet om Uplace alsnog te realiseren.”