Beter Bed rekent nog niet op verbetering

Beter Bed rekent nog niet op verbetering

Beddenverkoper Beter Bed rekent er voorlopig niet op dat het voorzichtige economische herstel in Nederland zich op korte termijn ook vertaalt in verbeterde verkopen. De keten verwacht herstel op zijn vroegst eind dit jaar.

Winst bijna gehalveerd

Ter onderbouwing van de verwachting wijst Beter Bed op de Duitse markt, waar de retailer ook actief is: het economische herstel heeft zich daar eerder ingezet dan in Nederland, maar ook op die markt is nog geen sprake van een verandering in het koopgedrag: onzekere consumenten blijven huiverig om geld uit te geven.

 

De economische omstandigheden hebben bij Beter Bed geleid tot een omzetdaling van 10 procent: de retailer zette over heel 2013 357 miljoen euro om. Daarbij werd een nettowinst geboekt van 8,2 miljoen euro, wat bijna een halvering is ten opzichte van 2012. De onderneming had onder meer last van de kosten van een reorganisatie. 

 

Beter Bed gaat de komende maanden opnieuw kritisch naar het winkelbestand kijken, waarbij slecht presterende winkels zullen worden gesloten. Deze operatie staat nog los van de beslissing twee maanden geleden om te stoppen met de winkelketens Matrassen Concord en Slaapgenoten, waardoor ongeveer veertig winkels de deuren sluiten.

Tags: