Aantal leegstaande panden daalt

Aantal leegstaande panden daalt
Shutterstock

Het aantal leegstaande panden in Nederland is in 2016 gedaald, maar omdat een aantal grote panden kwamen leeg te staan (denk aan de winkels van V&D) steeg de leegstand op basis van oppervlakte wel.

Detailhandel verantwoordelijk voor groot deel leegstand

Begin 2016 stond 7,4% van winkelpanden in Nederland leeg, tegen het einde van 2016 was dat gedaald naar 7,2%: een daling van ongeveer 500 panden. Daarmee zet de daling van 2015 zich verder, nadat er jaren sprake was geweest van een stijgende winkelleegstand, blijkt uit de cijfers van Locatus.

 

In oppervlakte is de leegstand echter wel gestegen van 7,7% naar 7,8%. Dat is vrijwel volledig te wijten aan het faillissement van V&D: bij de sluiting van de 62 winkels van de warenhuisketen kwam in één klap 350.000 m² leeg te staan en steeg de leegstand op basis van oppervlakte tijdelijk naar 8,4%. Voor een deel van die panden is nu wel een oplossing gevonden, waardoor de leegstand bijna terug op het niveau van begin vorig jaar zit.

 

De daling van de leegstand is niet enkel omdat er meer winkels worden ingevuld, maar vooral omdat er winkelpanden verdwijnen. Ten opzichte van begin 2016 zijn er bijna 500 panden en 300.000 m² minder. In 2016 zijn er ook duizend nieuwe horecavestigingen gekomen, die bijna allemaal hun intrek namen in een leeg winkelpand.

 

Aan de andere kant was bijna tweederde van de panden die in 2016 zijn vrijgekomen een detailhandelspand, terwijl de detailhandel minder dan de helft van alle panden vult. Ook in centra van middelgrote steden loopt de leegstand nog steeds op. Daar is sprake van een leegstand van gemiddeld 12,3%.

Tags: