Blokker wint rechtszaak tegen franchisenemer

Blokker wint rechtszaak tegen franchisenemer

Blokker heeft aan het langste eind getrokken in een kort geding dat werd aangespannen door franchisenemer Wouter Fischer. Die vond dat het contract tussen beide partijen onterecht was opgezegd.

Leveringen niet hervat

De rechter was echter van mening dat Blokker alle recht had om het contract stop te zetten: Fischer was immers allerhande afspraken met het hoofdkantoor niet nagekomen. Zo had hij een grote betalingsachterstand, had hij verzuimd om jaarstukken voor te leggen en kocht hij producten in bij andere partijen dan Blokker. Daarnaast verkocht hij een deel van zijn voorraad aan derden, zonder dat geld te gebruiken om zijn schulden bij Blokker aan te zuiveren.

 

Fischer had echter geëist dat Blokker de leveringen aan hem opnieuw zou hervatten. Die eis wordt door de rechter nu volledig naast zich neergelegd: Blokker heeft volgens hem immers al zijn verplichtingen nagekomen. Wel mag de franchisenemer nog steeds Blokker op zijn gevel laten staan. De keten wilde dat die met onmiddellijke ingang werd verwijderd, maar de rechter meende dat die eis geen spoedeisend belang heeft. Over die kwestie zal in een andere procedure geoordeeld moeten worden.

Tags: