Consultatie voor nieuwe franchisecode

Consultatie voor nieuwe franchisecode

Het ontwerp van een nieuwe Nederlandse Franchise Code is klaar. Alle belanghebbenden mogen er nu hun mening over geven. In het najaar wordt de bundel voorgelegd aan minster Kamp van Economische Zaken.

Afspraken over online handel

De code stelt welke basisrechten en -verplichtingen franchisegevers en franchisenemers tegenover elkaar hebben. Voorts bevat ze een regeling voor geschillen. De bedoeling van het document is te zorgen voor zelfregulering in de sector. Door het vastleggen van de afspraken, hoopt de overheid een aantal discussies en rechtszaken te vermijden.

 

De code werd de voorbije maanden uitgewerkt door een commissie met vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers.  Als basisdocument gebruikten ze daarvoor de Europese Erecode voor Franchising.

 

Een van de punten in het ontwerp handelt over de online handel. Franchisegevers en franchisenemers zullen in hun contracten straks formeel afspraken moeten opnemen over hoe ze dit regelen. De concrete uitwerking – delen franchisenemers mee in de verkoop via internet en hoe gebeurt dat dan - wordt echter aan de partijen overgelaten.

 

Reageren tot 28 juli

Alle belanghebbenden krijgen nu de gelegenheid om bemerkingen te formuleren. Dat moet tijdens de komende zomermaanden zijn beslag vinden. Op 28 juli wordt de consultatieperiode afgesloten zodat de code en de bemerkingen op 3 september aan de minister aangeboden kunnen worden.

 

De code zal van toepassing worden op alle franchiseactiviteiten, ook al dragen ze een andere naam of is hun formule niet aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging. Aangezien Nederland 743 franchiseformules en bijna 30.000 aangesloten verkooppunten  - met als voornaamste sectoren retail, horeca, dienstverlening en zorg - telt, is de nieuwe code van groot belang voor tal van sectoren.  

Tags: