Consument weer somberder gestemd | RetailDetail

Consument weer somberder gestemd

Consument weer somberder gestemd

Het Nederlandse consumentenvertrouwen heeft zich niet verder kunnen herpakken: na de stagnatie in juli werd in augustus zelfs weer een verslechtering opgetekend. De koopbereidheid staat daardoor weer wat extra onder druk.

Internationale spanningen eisen hun tol

De indicator van het CBS daalde in augustus met 4 punten, om uit te komen op -6. Door de toegenomen internationale spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten zijn de consumenten veel minder positief geworden over de toekomstige economische ontwikkelingen. Dezelfde trend geldt voor hun inschatting van de toekomstige eigen financiële situatie.

 

De toegenomen bezorgdheid vertaalt zich dan ook in een iets lagere bereidheid om grote aankopen te doen: deze deelindicator daalde 2 punten om op -12 te stranden. Dat is het slechtste cijfer sinds april. Al is dit relatief, want in augustus 2013 stond de aanwijzer nog op -26 punten. 

 

Ook de zekerheid over het hebben van een baan ging weer naar beneden: in augustus hield nog 38 procent van de respondenten rekening met een toename van de werkloosheid in de komende 12 maanden, 30 procent ging uit van een daling.

 

Het consumentenvertrouwen volgde: volgens de globale indicator van het vertrouwen waren in februari 2013 nog 44 procent meer pessimisten dan optimisten. Nadien verbeterde de index stelselmatig, tot er deze zomer de klad inkwam. De huidige situatie van -6 ligt niettemin nog altijd iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op -8 staat. De beste situatie ooit – 27 procent meer optimisten dan pessimisten – werd dan weer in april 2000 opgetekend.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Eigenaar wil af van flink stuk van Action

18/05/2018

De eigenaar van Action, investeringsmaatschappij 3i, wil volgend jaar een deel van de discountketen verkopen. De Britten zouden geïnteresseerden zoeken voor een belang van zo’n 35% van de keten.

Shoppers aantrekken en omzetten in kopers?

15/05/2018

Het moment van de aankoop is het moment van de waarheid in een almaar complexere 'customer journey'. Retailers en fabrikanten hebben er alle belang bij om dan optimaal aanwezig te zijn. Hoe? Het Trade & Shopper Marketing Congress reikt antwoorden aan.

Hema investeert verder in grote Belgische winkels

11/05/2018

Hema Oostende beleeft een feestelijke heropening: de winkel werd aangepast naar het nieuwe internationale concept dat de retailer ontwikkelde voor steden als Barcelona, Parijs en Londen. Die formule bleek eerder succesvol in Antwerpen en Brussel.

Belgisch fonds dicht bij overname HEMA

09/05/2018

De Belgische Core Equity-holding zou dicht bij een overname van HEMA staan: er zou een mondeling akkoord zijn, de handtekeningen zouden snel kunnen volgen.

Opinie: “Help, er zit een Chinees in mijn broek!”

08/05/2018

Techbedrijven als Alibaba en Amazon gaan er met uw data vandoor, Europa stond erbij en keek ernaar. En de merken en retailers? Die sponsoren de hele operatie, zodat hun grootste concurrenten nog groter worden.

Nieuwe directie voor Xenos

08/05/2018

Blokker Holding heeft de verkoop van 110 Xenos-winkellocaties aan Casa nu formeel afgerond. De zestig resterende Xenos-winkels krijgen een nieuwe directie.