Consument weer somberder gestemd

Consument weer somberder gestemd

Het Nederlandse consumentenvertrouwen heeft zich niet verder kunnen herpakken: na de stagnatie in juli werd in augustus zelfs weer een verslechtering opgetekend. De koopbereidheid staat daardoor weer wat extra onder druk.

Internationale spanningen eisen hun tol

De indicator van het CBS daalde in augustus met 4 punten, om uit te komen op -6. Door de toegenomen internationale spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten zijn de consumenten veel minder positief geworden over de toekomstige economische ontwikkelingen. Dezelfde trend geldt voor hun inschatting van de toekomstige eigen financiële situatie.

 

De toegenomen bezorgdheid vertaalt zich dan ook in een iets lagere bereidheid om grote aankopen te doen: deze deelindicator daalde 2 punten om op -12 te stranden. Dat is het slechtste cijfer sinds april. Al is dit relatief, want in augustus 2013 stond de aanwijzer nog op -26 punten. 

 

Ook de zekerheid over het hebben van een baan ging weer naar beneden: in augustus hield nog 38 procent van de respondenten rekening met een toename van de werkloosheid in de komende 12 maanden, 30 procent ging uit van een daling.

 

Het consumentenvertrouwen volgde: volgens de globale indicator van het vertrouwen waren in februari 2013 nog 44 procent meer pessimisten dan optimisten. Nadien verbeterde de index stelselmatig, tot er deze zomer de klad inkwam. De huidige situatie van -6 ligt niettemin nog altijd iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op -8 staat. De beste situatie ooit – 27 procent meer optimisten dan pessimisten – werd dan weer in april 2000 opgetekend.

Tags: