Consumentenvertrouwen daalt verder

Consumentenvertrouwen daalt verder

Het vertrouwen van de Nederlandse consument is er in maart 2016 verder op achteruit gegaan: er zijn nu vier procent meer pessimisten dan optimisten, blijkt uit de maandelijkse peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor tweede maand negatief

Vorig jaar zag het er nog goed uit: sinds maart waren er immers meer Nederlanders met een positieve visie op de economische ontwikkelingen en de evolutie van hun financiële mogelijkheden dan mensen met een zwarte bril. Vorige maandsloeg de balans echter weer door in de andere richting met één procent meer pessimisten dan optimisten, en dat is deze maand verder verslechterd.

 

De verslechtering is het gevolg van een minder gunstig oordeel over het economisch klimaat, dat slechts gedeeltelijk kon worden opgevangen door een toename van de koopbereid. Dit laatste is het gevolg van een verbetering van het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. De consumenten vinden de tijd dan ook gunstiger voor het doen van grote aankopen.

 

Ondanks de terugval ligt het consumentenvertrouwen nog boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, met acht procent meer pessimisten dan optimisten. Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27 procent meer optimisten), het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (44 procent meer pessimisten).

 

Ongunstige ligging koopdagen trekt januariverkopen omlaag

Intussen blijkt niettemin dat in de detailhandel in januari 2016 minder omgezet werd dan in januari 2015. Zowel de winkels in voedings- en genotmiddelen als de winkels in non-food keken aan tegen een daling van hun verkopen. In de eerste categorie was er een terugloop met 2,5%, in de tweede met 2,3%. Het verkochte volume kromp met 2,5% nog iets sterker dan de omzet, in de voedingswinkels liep dat met 3% terug, in de niet-voeding met 3,6%. Alleen online is er wel flink meer omgezet.

 

Vooral de winkels in huishoudwaren en elektronica hebben in januari minder inkomsten behaald: de omzet van de winkels in huishoudwaren kromp met bijna 12%, de winkels in consumentenelektronica zetten ruim 5% minder om dan een jaar eerder. Ook de winkels in kleding en de doe-het-zelfzaken realiseerden minder, alleen de winkels in meubels en de drogisterijen boekten een bescheiden toename van hun omzetcijfer.

 

De globale daling in de omzet wordt echter toegeschreven aan een minder gunstige samenstelling van de koopdagen. Januari telde dit jaar een vrijdag minder en een zondag meer dan in 2015. Koopdaggecorrigeerd groeide de omzet van de detailhandel licht.