Hoge en lage inkomens besteden evenveel aan voeding

Hoge en lage inkomens besteden evenveel aan voeding

Huishoudens met een hoog inkomen besteden met ongeveer 11 procent van hun inkomen bijna evenveel aan voeding als huishoudens met een laag inkomen. Deze laatste huishoudens geven wel meer uit aan alcohol en tabak, zo blijkt uit het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015 van het CBS.

 

Risico op armoede daalt licht

Ongeveer 30% van de huishoudens met een lager inkomen ervaart zijn gezondheid als minder goed. Van de hogere inkomens is dat 20 procent. Ook hebben ze een minder gezonde leefstijl. Zo kampt 15% van de groep lagere inkomens met ernstig overgewicht tegenover 10% van de hogere inkomens. Verder is van de lage inkomens 9% een zware roker. Van de hogere inkomens is dat 4%. De levensverwachting voor mensen met kans op armoede is dan ook lager, aldus het CBS.

 

Het CBS hanteerde vorig jaar een lage inkomensgrens voor een eenpersoonshuishouden op 1.020 euro en voor een echtpaar met twee kinderen op 1920 euro. Van de ruim 7 miljoen huishoudens moesten er vorig jaar 734.000 van een laag inkomen rondkomen - 6000 meer dan in 2013 - waarvan 217.000 al ten minste vier jaar achtereen. Dit is aanzienlijk minder dan tussen 2011 en 2013, toen er jaarlijks nog gemiddeld 70.000 huishoudens met risico op armoede bij kwamen.

 

Ook relatief nam het aantal huishoudens met een laag inkomen in 2014 weinig toe. Het aandeel steeg van 10,3 procent tot 10,4 procent. Dit aandeel daalt volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CBP) dit jaar en in 2016 licht tot respectievelijk 10,1 en 10,0 procent.

Tags: