Leegstand dreigt voor winkelcentrum Leidsche Rijn

Leegstand dreigt voor winkelcentrum Leidsche Rijn

Bij een rondvraag hebben meer dan twee derde van de ondervraagde winkelketens te kennen gegeven dat ze geen interesse hebben in een vestiging in het winkelcentrum Leidsche Rijn, dat in Utrecht gebouwd wordt.

Alternatieven en problemen

De winkelketens laten verstaan dat ze al op andere plaatsen in de buurt aanwezig zijn en dat daar al leegstand te vinden is. Ze vinden het dan ook niet nodig om ook nog eens een filiaal te openen in de Leidsche Rijn.

 

"Wij gaan niet, omdat alternatieven voor het winkelgebied binnen een straal van enkele kilometers liggen. Dan word je je eigen concurrent", zegt één van de 32 bevraagde bedrijven tegen onderzoeksbureau Q&A Research, dat de enquête uitvoerde in opdracht van vastgoedbedrijf Corio, dat in zal staan voor de uitbating van het winkelcentrum.

 

Het project rond de Utrechtse buurt heeft al langer te kampen met problemen. Zo kwam een vooropgestelde vestiging van V&D er niet en besloot de gemeente om toch geen theater in de buurt te openen. Aanvankelijk waren er plannen voor 48.000 m² winkelruimte, maar dat werd al teruggebracht naar 38.000 m². Nu wordt er gesproken over de schrapping van nog eens 6.000 m² winkeloppervlakte.

Tags: