Nederland in beroep tegen Starbucks-uitspraak Europa

Nederland in beroep tegen Starbucks-uitspraak Europa

Nederland tekent beroep aan tegen de beslissing van de Europese Commissie, die de fiscale afspraken tussen Starbucks en de Nederlandse overheid als verboden staatssteun heeft gekwalificeerd.

Constructie om belastingen te ontwijken

Volgens de Europese Commissie betaalde Starbucks veel te weinig belastingen in Nederland. Dat kon omdat het bedrijf de goedkeuring had om royalties uit te keren aan een zusterbedrijf in Groot-Brittannië, als vergoeding voor het roosterrecept voor het maken van 'echte' Starbucks-koffie. Daardoor maakte het op papier minder winst in Nederland en moest het er ook minder belastingen betalen. In de praktijk was de Engelse firma echter niet meer dan een postbusonderneming.

 

De Europese Commissie stelde de praktijk gelijk met staatssteun, wat in Europa slechts onder bepaalde voorwaarden kan. Er moet een navordering komen van ten minste 20 miljoen euro, heette het. Het was de eerste keer dat de Commissie een navordering oplegde.

 

Nederland verstopt zich achter OESO

Het Nederlandse ministerie van Financiën is het niet eens met de Europese stellingname. Volgens staatssecretaris Eric Wiebes zijn de afspraken die Nederland maakte met Starbucks in lijn met richtlijnen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

 

Volgens Wiebes creëert de Europese Commissie op zijn minst onzekerheid en onduidelijkheid over de manier op welke manier de regels toegepast moeten worden. De Nederlandse overheid tekent dan ook beroep aan.

 

Het correct belasten van multinationals is de jongste jaren een belangrijk thema geworden in internationale fora. Nu de meeste landen om belastinginkomsten verlegen zitten, wordt de druk om tot een correcte fiscaliteit te komen opgevoerd. Bovendien vinden kleinere bedrijven dat zij te veel betalen in vergelijking met de multinationals, die makkelijker de weg van de minste belasting kunnen bewandelen. Luxemburg werd in dezelfde filosofie veroordeeld voor steun aan Fiat.

Tags: