Vergrijzing kan zorgen voor groeiend wagenpark

Vergrijzing kan zorgen voor groeiend wagenpark

Volgens een sectorrapport van ING zullen er in 2015 435.000 nieuwe auto's geregistreerd worden in Nederland. Dat zijn er beduidend meer dan vorig jaar. De groei is te danken aan de zakelijke markt, waar heel wat wagens worden vervangen.

Daling particuliere markt

Ondertussen heeft ruim drie van de vijf nieuw geregistreerde wagens een zakelijke eigenaar. Een belangrijke uitdaging voor de autosector is dan ook het terugwinnen van de particuliere markt. Door de moeilijke economische situatie rijdt de Nederlandse consument langer door met een auto of wordt er meer gekozen voor een tweedehandsaankoop. In 2011 was de particuliere markt nog goed voor 277.000 nieuwe registraties, in 2015 zullen dat er slechts 150.000 zijn.


Opvallend daarbij is dat 65-plussers een steeds groter aandeel hebben in de automarkt. In 2008 waren ze verantwoordelijk voor 20 procent van de nieuwe aankopen. In 2015 is dat al gegroeid tot 30 procent.


De vergrijzing zal de komende jaren dan ook een belangrijke stuwende factor zijn voor de groei van de automarkt. "Het ING Economisch Bureau verwacht dat de groei de komende jaren verder doorzet. Dit compenseert ruimschoots voor een eventueel verder dalend autobezit bij jongeren. Zo zal het totale autobezit toenemen van 53% nu naar ruim 56% in 2025", staat te lezen in het rapport. ING verwacht dat het totale wagenpark zal groeien van 8 miljoen in 2015 naar 8,8 miljoen in 2025.

Tags: