E-commerce (big) data-onderzoek SD Worx

E-commerce (big) data-onderzoek SD Worx
Shutterstock

SD Worx lanceert in de komende weken een onderzoek naar hoe de HR-sector de impact van e-commerce ervaart. De studie bekijkt de perceptie bij de werknemers op verschillende niveaus, en dat in verschillende landen.

Om met de deur in huis te vallen: waarom dit onderzoek?

Peter Van Ostaeyen, business development manager retail bij SD Worx binnen de divisie Global Services & Solutions: "Dat e-commerce wat in beweging heeft gezet in de sector, dat is al lang geen nieuws meer. Toch merk je op dat cijfers vaak contradictorisch zijn als je ze analyseert, het gaat dan vaak over signalen die in de pers gecapteerd worden. Zulke zaken worden dikwijls niet gekaderd, waardoor verwarring ontstaat. Een goed voorbeeld is een bericht dat e-commerce ons heel wat jobs gaat kosten (sommige bronnen spreken over tienduizenden jobs) terwijl je elders leest dat 2015 een topjaar was op het gebied van vastgoed.

 

Ook winkelleegstand haalt vaak de pers, terwijl elders records gebroken worden wat nieuwe winkeloppervlakte betreft. Dit zijn zaken die voor insiders logisch zijn, maar vaak in retailorganisaties voor de nodige onrust zorgen. Men krijgt te snel de perceptie dat het bijzonder slecht gaat, terwijl we vanuit macro-economisch standpunt duidelijk spreken van een verschuiving. Te veel signalen in verschillende richtingen leiden op termijn tot een vertekend beeld, niet alleen bij het winkelpersoneel en middelmanagement, maar vaak evengoed bij het hogere management."

 

Het onderzoek richt zich dus op het buikgevoel van de retailer?

P.V.O.: "Buikgevoel is een groot woord, het onderzoek richt zich op de perceptie. Wij willen graag weten hoe verschillende lagen in de sector kijken naar de gebeurtenissen, en vooral hoe ze deze vertalen en interpreteren naar de eigen omgeving. Dit is interessante informatie, omdat we al vaak gezien hebben dat er beleidsmatige beslissingen genomen worden op basis van de perceptie die het hoger management (vaak uit een ander land) had van de situatie. Straffer nog, eens een bepaald beeld binnensluipt in een bedrijf krijg je het er moeilijk nog uit."

 

Hoe zal het onderzoek verlopen?

P.V.O.: "Ik ga gebruikmaken van een brede doorloopperiode om de feedback te maximaliseren. In principe lanceren we in drie stappen, waarvan we in eerste fase aan een aantal CEO’s vragen om aan het onderzoek deel te nemen en dit tevens intern in de organisatie door te sturen. Een goed resultaat wil zeggen dat we voldoende feedback nodig hebben vanuit alle hiërarchische lagen en evengoed uit verschillende deelnemende landen. 

 

In de tweede fase gaan we mensen op middelmanagementniveau aanspreken en vragen om mee te doen aan de bevraging, en in een laatste fase lanceren we de link via verschillende mediakanalen. Op het einde van de rit zullen we de berg informatie aan analyses onderwerpen en kijken waar we statistisch relevante zaken opmerken."

 

Wat gaan jullie nadien met de resultaten doen?

P.V.O.: "Dit zal afhangen van de hoeveelheid feedback en medewerking die we krijgen. In een ideale wereld kunnen we hieruit een mooie whitepaper trekken, met deze whitepaper kunnen we dan op zoek naar partners uit vastgoed en andere leveranciers om naast de perceptie ook de feiten te plaatsen. Daar waar er een mismatch is, kunnen we op zoek naar de plausibele uitleg. Wat mij vooral interesseert, is welke verschillen we mogelijk merken tussen de hiërarchische niveaus enerzijds en de verschillende landen anderzijds.

 

RetailDetail is een van onze partners, dus voor de eerste resultaten mag je zeker de nieuwsbrief in de gaten houden. Wie al interesse heeft om deel te nemen, kan ook steeds contact opnemen op het mailadres retail@sdworx.com."

Tags: