Albert Heijn en franchisers vechten met vastgoed

De timing kan niet beter gekozen zijn: de lancering van het nieuwe vastgoedfonds supermarktfonds.nl vindt immers plaats op een moment dat het al langer sluimerende conflict tussen Albert Heijn en de franchisers een voorlopig kookpunt bereikt. De franchisers verwijten de AH-organisatie oneigenlijke concurrentie als het zijn plannen voor de uitrol van de online bestel- en bezorgingsservice Albert.nl doorzet. Bovendien verwijten de franchisers dat Albert Heijn hen onder druk zet om vastgoed en huurcontracten aan de organisatie over te dragen.

Vastgoedbezit is onafhankelijkheid

AH-franchiser Jan van Vliet stelt deze week in De Telegraaf dat het zelfs mogelijk is dat dit conflict voor de rechter wordt uitgevochten. Op hetzelfde moment is Van Vliets collega Ton ten Have bestuurlijk betrokken bij de officiële geboorte van het nieuwe vastgoedfonds, dat zelfstandig supermarktondernemers 'zekerheid voor toekomstige supermarktexploitatie' wil geven.

 

Het fonds wil er met andere woorden voor zorgen dat zelfstandige ondernemers echt zelfstandig kunnen zijn en blijven, zonder aan de kar van hun commerciële organisatie te worden gebonden. Bezit van vastgoed – of bezit van het contract als hoofdhuurder – vinden zij hun enige garantie op onafhankelijkheid.

Zalvende woorden

albertheijnblon"Het fonds streeft ernaar een goede relatie met de supermarktketens te onderhouden", bezweert het nieuwe vastgoedfonds - geheel in de kerstgedachte - naar aanleiding van haar oprichting. "Het is dan ook niet de bedoeling dat supermarktfonds.nl huurovereenkomsten met supermarktketens gaat beëindigen op grond van een zogeheten claim van dringend eigen gebruik. Daar waar het voor het fonds interessant is, zal juist de samenwerking met de ketens worden gezocht."

 

Het zijn zalvende woorden, maar de ware toedracht is wellicht een stuk pikanter. Volgens Distrifood zou Ton ten Have voorzitter zijn van 'de A-participantenraad' van het nieuwe vastgoedfonds; met liefst 16 AH-supermarkten is de man de grootste franchiser bij 's lands grootste kruidenier. En laat het nu net zijn vereniging van AH-franchisers zijn die bepaald geen goede relatie heeft met Zaandam. Albert Heijn schiet volgens Ten Have de franchisers onder de duiven en jaagt op hun vastgoed en huurcontracten.

Betaalde liefde

Met 130 AH-franchisers, die samen 212 winkels bezitten, hebben de franchisers stevig bijgedragen tot de groei van het marktaandeel van Albert Heijn. Ook omgekeerd heeft meeliften op de ijzersterke AH-formule een aantal ondernemers een flink fortuin opgeleverd. Nu loopt Albert Heijn evenwel het gevaar dat dit gedeelde succes zich tegen de organisatie keert.

 

De liefde tussen AH en de franchisers is namelijk bekoeld. De relatie is teruggeschroefd tot zijn essentie: een zakelijke overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer waarvan beide partijen beter worden en die in stand wordt gehouden door goede financiële rendementen. Betaalde liefde dus, en die is – om het met een modeterm te duiden – niet bepaald duurzaam.

Opstand tegen AH

De franchisers, die inmiddels een aanzienlijke machtsfactor vormen, dreigen nu in opstand te komen. Dat kan openlijk – voor de rechter – of indirect, door aanzienlijke investeringen te doen in het nieuwe vastgoedfonds.

 

Bij openlijke vijandelijkheden is het niet onvoorstelbaar dat de franchiseovereenkomst van veel ondernemers wordt ontbonden. Daarmee verliest AH gevoelig marktaandeel en dus inkoopkracht, maar zetten ook de franchisenemers veel op het spel. Want hoewel Jumbo voor die laatsten meer en meer in beeld komt als een alternatief, kunnen ook bij die concurrent vergelijkbare fricties ontstaan als deze organisatie zo succesvol blijkt dat ze tegen het plafond aan groeit.

Vileine vastgoedstrategie

AH_stabroek_kassaVeel vileiner echter is de indirecte strategie. Stel je voor, ondernemers die de AH-formule zelfstandig uitbaten en nu hun – mede via Albert Heijn verworven – vermogens investeren in een vastgoedfonds dat het zelfstandig ondernemerschap stimuleert door vastgoed te kopen.

 

Vastgoed is een verdringingsmarkt, dus dat kan alleen maar ten koste gaan van de filiaalbedrijven. En dat merkt 's lands grootste filialensupermarkt het sterkst. In dat geval zijn het niet de franchisers die door de centrale Zaanse AH-organisatie worden opgejaagd, maar precies andersom.

De fluwelen handschoenen uit

Zeker als ondernemers – zowel AH-franchisers als ondernemers van andere organisaties – het nieuwe vastgoedfonds zouden gebruiken om hun lokale contacten van een platform te voorzien, krijgen de centrale vastgoedmanagers van Albert Heijn geduchte concurrentie. Dan hebben de zelfstandige ondernemers geen zalvende woorden meer nodig om de centraal geleide supermarktketens te paaien en kunnen de fluwelen handschoenen uit.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


02/05/2016

Het winkelgebied van de toekomst moet weer een sociale ontmoetingsplaats voor de consument worden: de ervaringen tijdens het bezoek aan een winkelcentrum ofwel de sociale meerwaarde, wordt bepalend voor het voortbestaan van een winkelgebied.

20/04/2016

Voeding en cosmetica zijn kansrijke segmenten in de groeimarkt halal, waar supermarkten op kunnen inspelen. De moslimconsument, maar ook de bewuste niet-moslim, heeft een toenemende belangstelling voor producten met halalcertificering.

20/04/2016

EuroCommerce en de European Retail Round Table (ERRT) hebben een nieuw rapport vrijgegeven over de waarde van huismerken. Daaruit blijkt dat consumenten vooral veel keuze willen, maar dat die verschillende keuzes niet verwarrend mogen zijn.

 

24/03/2016

De introductie van eersteprijsmerken is een foute strategie in het gevecht tegen de harddiscounters, meent het International Private Label Consult (IPLC). De inferieure kwaliteit ervan schaadt het merkimago van de supermarkt, en de marges slinken. 

23/03/2016

Delhaizetopman Frans Muller zal de komende jaren de integratie tussen Ahold en Delhaize in goede banen leiden. Wat mogen we verwachten? Op het komende RetailDetail Congress komt hij zijn visie uitgebreid toelichten. 

12/05/2015

Ahold en Delhaize hebben zopas de geruchten bevestigd dat ze gesprekken zouden voeren over een fusie. Die gesprekken zullen echter eerder over een overname van Delhaize door Ahold gaan, dan over een fusie tussen gelijken.

22/01/2015

V&D moet op zoek naar een nieuwe strategie: geen pleister op de wond, maar een geheel nieuwe positionering. Dat kost tijd en geld, twee schaarse goederen waaraan V&D echter een chronisch gebrek heeft. Ook wat de groep met La Place aan moet, is een open vraag.

19/11/2014

Belgische retailers krijgen met AH.be een geduchte online concurrent, die op basis van een goed werkende toeleverketen de kosten laag en de service hoog houdt. Dit laatste geldt vooral thuisbezorging, dat er tot nu toe met torenhoge servicefees bewust is ontmoedigd.

15/09/2014

De hele retail- en detailhandel davert op zijn grondvesten: er is een nieuwe consument geboren. In 2019 is al de helft van de volwassen Nederlanders ouder dan 50 en daardoor staat de hele handel onder fikse druk, weet retailexpert Jorg Snoeck.

18/06/2014

De signalen voor economische groei staan dan wel op groen, Nederlandse consumenten houden de hand nog op de knip. Ze letten scherp op de prijs en zijn bepaald niet winkeltrouw. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ConsumentenTrends 2014.

26/05/2014

Door social media is iedereen eigenlijk marketeer geworden, observeert de Nederlandse trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist Farid Tabarki: “Als merk moet je op je tellen passen en radicaal transparant zijn.” Op het Belgian Fashion Congress op 12 juni gaat hij dieper in op de rol van mode en retail vandaag en morgen.

24/02/2014

In een interview heeft de eigenaar van ProCures, Paul Dumas, toegegeven dat het met boekenwinkelketen Polare niet is gelopen zoals ze hadden verwacht. Hij pleit dan ook voor grote veranderingen in de sector.

Back to top