"Aldi moet misstanden aanpakken"

"Aldi moet misstanden aanpakken"

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan Aldi laten weten dat het op verschillende punten de Arbowetgeving met de voeten treedt. Die wet verzamelt een aantal regels omtrent de veiligheid, gezondheid en het welzijn van arbeiders. Ze vragen nu aan Aldi om met een plan te komen dat de problemen oplost. Ondertussen zijn er ook al enkele vragen gesteld in de Kamer over de werkomstandigheden bij Aldi.

"Problemen breed aanwezig"

Uit de inspectie is gebleken dat Aldi niet voldoende heeft geïnventariseerd aan welke werkdruk en ongewenste omgangsvormen het personeel bij de keten wordt blootgesteld.  Verder zou de Duitse supermarkt niet genoeg maatregelen hebben getroffen om hoge fysieke belasting van de medewerkers te voorkomen. Beide zaken horen via een Risico-inventarisatie en -evaluatie te gebeuren, een lijst die de mogelijke gevaren in een bedrijf oplijst en mogelijke oplossingen aanbiedt.

 

Die zou bij Aldi niet in orde zijn geweest: "Het inspectieonderzoek toont keihard aan dat de problemen bij Aldi breed aanwezig zijn", zei CNV-bestuurder Ben Hoogendam aan ANP. "Nu kan Aldi zich niet langer verschuilen achter incidenten of lokale managers. De Aldi-top moet met een stevig plan komen dat de problemen structureel oplost."

 

500 klachten

CNV Dienstenbond verzamelde vorig jaar al ongeveer 500 klachten van Aldi-medewerkers via een meldpunt. Het ging toen over klachten en problemen omtrent werkdruk en intimidatie. Mede daarom begon de Inspectie SZW eind januari aan een onderzoek bij de negen distributiecentra en bijna 500 filialen van Aldi in Nederland.

 

In totaal zouden er nu bij Aldi negen tekortkomingen zijn vastgesteld. Aldi heeft twee weken de tijd om te reageren op de verbeteringseisen van de Inspectie. Een woordvoerster van keten liet weten dat Aldi al bezig is de zaken op te lossen: "Wij nemen de uitkomsten van het onderzoek serieus en benadrukken dat wij naar structurele oplossingen streven."

 

Ook in de Kamer werden er vragen gesteld over de situatie bij Aldi. Het was CDA-Kamerlid Pieter Heerma die een oordeel vroeg van minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en die wil dat de minister werk maakt van een plan van aanpak dat de arbeidsomstandigheden moet verbeteren bij Aldi.


Oud-medewerkers eisen ontslag bestuur

Ondertussen heeft ook de actiegroep oud-medewerkers van Aldi al gereageerd. Zij zijn blij dat er eindelijk aandacht wordt gevestigd op de problemen binnen het bedrijf. Ze hopen zelfs dat het bestuur opstapt. "De directie heeft jarenlang ontkend dat er problemen waren, nu staat onomstotelijk vast dat er wel degelijk Arboregels zijn overtreden. Wij vinden dan ook dat de directie gefaald heeft, wij gaan ervan uit dat de directie haar conclusies trekt en zal opstappen", laten ze weten aan Distrifood.

 

Ze hebben er ook geen vertrouwen in dat Aldi zijn beloften in verband met structurele oplossingen zal nakomen. "Ook eerder, onder andere na een uitzending van EénVandaag, heeft de directie aangegeven serieus te zullen kijken naar de problemen die er spelen op de werkvloer. Dat waren loze woorden. Wij weten dat kritisch personeel vervolgens onder druk is gezet", vertelt de groep.

 

"Dit zien wij niet bepaald als het serieus nemen van signalen van de werkvloer. Wij zijn blij dat nu ook de arbeidsinspectie aandacht vestigt op deze ongewenste omgangsvormen, want er is al jaren sprake van intimidatie en een angstcultuur."

Tags: